F
         
 • 001
 • 002

 

Verzekering

 

 

U gaat op reis? Zorg in elk geval voor een aangepaste verzekering !

U boekte een reis, maar kan wegens onvoorziene omstandigheden niet vertrekken. De annuleringskosten kunnen oplopen en een hap uit uw budget betekenen waar u niets aan heeft. Een annuleringsverzekering zorgt voor terugbetaling van de annuleringskosten bij een annulering om redenen opgenomen in de polis. Met deze verzekering krijgt u ook terugbetaling van een deel van de reissom in geval van een reisonderbreking (zoals vervroegde terugkeer).

Een reis- en bijstandsverzekering (hulpverlening aan personen) is er om uitgaven in het buitenland voor ziekte, ongeval, overlijden en andere dringende redenen te dekken. Bij TOURING reisver-zekeringen is daar ook nog repatriëring, vervroegde terugkeer, verblijf bij de zieke, ... inbegrepen. Evenals terugbetaling van de nabehandelingskosten in België ten gevolge van een ongeval (opgepast: dus niet bij ziekte!).

Een bagageverzekering is er alleen om beschadiging of diefstal met geweld van uw bagage te dekken (lees aandachtig de polisvoorwaarden). Wordt uw bagage laattijdig afgeleverd op uw vakantiebestemming dan krijgt u ook een vergoeding om een paar spullen aan te kopen. Ook als uw bagage verloren gaat door een openbare transportonderneming krijgt u de kosten vergoed volgens de polisvoorwaarden.

Een ongevallenverzekering is er om een kapitaal uit te keren aan de nabestaanden bij overlijden of aan de betrokkene zelf bij een blijvende handicap, telkens in het geval van een ongeval.

U kan bij ons zowel tijdelijke als jaarcontracten onderschrijven. Voor meer info, contacteer ons.

 

U bent verantwoordelijk voor uw eigen medische behoeften in de landen die u bezoekt. De kosten bij ongeval, ziekte of overlijden in het buitenland kunnen hoog oplopen. Misschien denkt u gedekt te zijn door de mutualiteit (ziekteverzekering), kredietkaart, hospitalisatieverzekering, ... Toch moeten we waarschuwen voor het feit dat de dekkingen hier zeer beperkt en veelal ontoereikend zijn.

 


Verzekerd via de Mutualiteit (ziekteverzekering)?

 • Deze verzekering is een basisdekking, het maximum uit te keren bedrag is veelal ontoereikend.
 • Het is een persoonsgebonden verzekering, dus familieleden zullen niet gerepatrieerd worden.
 • De hospitaalkeuze is beperkt.
 • Ambulante nabehandelingskosten in België na een ongeval zijn niet gedekt.
 • Deze verzekering omvat ook geen dekking voor annulering, bagage, reisongevallen (kapitaalverzekering).
 • Vraag de voorwaarden aan bij uw mutualiteit. Er bestaan folders met een duidelijke omschrijving.

 

Verzekerd via een hospitalisatieverzekering die ook geldig is in het buitenland?

 • Een hospitalisatieverzekering dekt geen ambulante kosten zoals een bezoek aan de huisarts, röntgenfoto's, gips, medicatie, ...
 • Deze verzekering is persoonsgebonden en zal de patiënt vergoeden voor de gemaakte kosten maar zijn reisgezelschap blijft in de kou staan.
 • De hospitaalkeuze is soms beperkt.
 • Ambulante nabehandelingskosten in België na een ongeval zijn veelal niet gedekt.
 • Deze verzekering omvat ook geen dekking voor annulering, bagage, reisongevallen (kapitaalverzekering).

 

Verzekerd via uw kredietkaart?

 • Deze verzekering mag absoluut niet worden aanzien als degelijke en volledige reisverzekering
 • Deze verzekering biedt enkel dekking voor ongevallen tijdens ‘transport’: bij gebruik van openbaar vervoer of huurwagen
 • Deze verzekering omvat ook geen dekking voor annulering, bagage, reisongevallen (kapitaalverzekering).

Meer informatie gewenst? Contacteer ons!